Akce, sezení, semináře a terapie

Psychoterapie - sebepoznávací a růstová skupina pro ženy

www.dmzwarez.info-Natures-0020.jpg

Scházíme se pravidelně, jednou v týdnu. Pokračujeme po prázdninách od 10.září 2018.

Vyberte si z termínů:

Pondělí – 19.30 –21.00 hodin

- Místo: OptiClub, Na Ovčinách 4, Praha 7, zvonek označen Opti
- Cena: 250,- Kč za setkání
- Skupina je otevřena nově příchozím
- Je třeba se z důvodu kapacity objednat mailem či telefonem. Dotazy tamtéž

- Přijdete sama za sebe. Podmínkou skupinové terapie je, že se frekventantky ve skupině neznají

- Po prvním setkání se dozvíte podmínky, za jakých skupina probíhá (ty si skupina na základě všeobecných pravidel o skupinové terapii* tvoří sama) a rozhodne se, zdali chcete pokračovat. Jako členka skupiny budete i Vy určovat pravidla, a právě Váš vklad může být ten, který ostatní osloví a posune

- Skupina je na rozdíl od skutečného každodenního, neúprosného života zcela bezpečný mikrosvět. Více v článku „Proč zkusit skupinu?“, který najdete níže

- Působení ve skupině nás vybaví, jak porozumět a zvládat náš život „tam venku“ – jak být sama sebou – bez výhrad!

- Facilitátorkami skupiny jsou terapeutky PCA - přístupu zaměřeného na člověka, humanistické psychoterapie Carla Rogerse, psycholožka Anička a psychosomatička Dorka. Více v článku „Proč zkusit skupinu?“, který najdete níže

Proč zkusit skupinu?

Proč to zkusit? Co se vlastně skrývá pod pojmem sebezkušenostní osobnostní růstová skupina? K čemu mi může být ku prospěch účast na ní? Neztratím zbytečně 2 hodiny času, týdně kterého se mi zoufale nedostává?
Pokud se cítíte tak trochu osamělá, navzdory tomu, že jste obklopena lidmi nebo cítíte neurčitou prázdnotu, i když máte program zaplněný do poslední minuty, nejste v tom rozhodně sama. I takováto témata se mohou ve skupině vyskytnout. Je možné mluvit o čemkoli a zároveň není nutné mluvit o ničem. Právě přítomnost ve skupině nás obohacuje, přestože my sami právě o sobě nehovoříme. Zážitek ze skupiny je pro každého individuální a nelze dopředu předvídat, co si odtud odnese. Lidé, kteří zážitkovou skupinou prošli, často zmiňují, že nyní sami sebe lépe znají, lépe rozumí tomu, jak fungují ve vztazích, jsou schopni více se do druhých vcítit, komunikují otevřeněji a nesklouzávají tak často k automatickým reakcím, kterých by potom litovali.

Jedná se o encounterovou skupinu pro ženy (z anglického encounter - setkání) zaměřenou na sebepoznání a osobnostní růst. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má potenciál k růstu a zároveň je každý expertem na sebe sama.
Skupina v praxi znamená bezpečný mikrosvět, ve kterém se mohu projevit, aniž bych udělala chybu. Zpětná reakce skupiny mi pomůže porozumět tomu, jak působím na okolí. Mohu se bezostyšně podívat do zrcadla a upravit to, co okolí vnímá jinak, nežli bych si přála. Ne, že bych se měnila, jen mohu těm druhým dát „pro ně srozumitelně“ najevo, jaká jsem a kam směřuji. I já sama si to více ujasním, právě pod prizmatem toho, jak mě okolí vnímá. Tato zpětná vazba je všeobecně prospěšná. Vlastně jediný možný rychlý a účinný prostředek změny k lepšímu. Ta je ostatně možná u každého člověka.

Klientky:

Co můžete čekat? Bude to takové, jaké si to samy uděláme! Máme dvě pravidla, která jsou daná 1) dodržovat mlčenlivost, tj. mimo skupinu nemluvit o tom, co jsme vyslechly a 2) skupinu budou tvořit ženy, které se dosud neznají odjinud. Všechna ostatní pravidla si ve skupině určíme a odsouhlasíme samy.

Terapeutky:

Ve skupině budou dvě terapeutky – facilitátorky (z „facilitate“ = usnadňovat). Facilitátoři ve skupině pečují o podporující bezpečné prostředí. Budete mít příležitost naslouchat ostatním i být slyšeny.
Úkolem terapeuta je vidět svět očima klienta, být mu průvodcem na cestě krajinou jeho duše. Nehodnotíme, nesoudíme, neradíme, snažíme se „jen“ vytvořit prostředí, v němž se budou ženy cítit natolik bezpečně, aby se pustily do prozkoumávání svého vlastního nitra. Když samy sebe lépe známe, obvykle se i více přijímáme a máme se raději. Zároveň sebepřijetí je nezbytné pro to, abychom dokázaly uskutečnit opravdovou změnu. Carl Rogers říká: “Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, dokážu se změnit.“
Bezpečným přístupem používaným v sebezkušenostních růstových skupinách je takzvaný, na člověka zaměřený přístup Carla Rogerse. Vychází z toho, že expertem na své vlastní potíže, emoce, prožitky atd. může být jen člověk sám, tedy každý sám sobě.
Přijďte si vyzkoušet, zda je tento přístup pro vás ten pravý. Budeme se scházet jednou týdně ve večerních hodinách na 1,5 hodiny. Pokud máte zájem, ozvěte se nám, rády zodpovíme vaše otázky.

Mgr. et Mgr. Anna Rubešová, Ph.D. : "Vystudovala jsem biologii na přírodovědecké fakultě, následně získala doktorát z antropologie na fakultě humanitních studií, než jsem si definitivně přiznala, že ze všeho nejvíce mě táhne nitro člověka. Psychologie tedy pro mě byla až třetí volba, ale konečně ta pravá. Absolvovala jsem 4letý komunitní výcvik v psychoterapii podle Carla Rogerse, a tento přístup mě naprosto uchvátil a osobně zasáhl. Důležitá je pro mě především svoboda, kterou klientovi tento přístup dává."

Dorka Toulcová: "S Aničku jsme kolegyně z výcviku. Obrátila jsem se na ni, když jsem se rozhodla otevřít PT skupinu a jsem moc ráda, že spolupráci přijala. Vím, že její účast bude na našich skupinách velkým přínosem."

* Skupinová psychoterapie je postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny (Kratochvíl, 1997).

Zásadou, která by ve skupině měla být ctěna především, je dodržování důvěrnosti. Důvěrná informace, která projde skupinou, by se za žádných okolností neměla dostat ven. O dění ve skupině nikdy nehovoříme mimo skupinu, ani se členy skupiny.

Ve skupině vždy hovoříme ke všem a nahlas, abychom nevyvolávali pocit nejasnosti či nejistoty v ostatních členech "šuškáním se sousedem" a podobně.

Bez otevřenosti a upřímnosti nemá skupinová práce smysl. Upřímnost je funkcí opravdovosti pocitů, pravdivosti prožívání tady a teď; spočívá v tom, že účastník skupiny ze všech svých sil, na základě svých dostupných možností, bude v kontaktu se sebou samým i s druhými. Podstatné je nezastírat, vyjadřovat své skutečné pocity, nikoli předhodit skupině fascinující informaci.

Člen skupiny může ostatním sdělit, že se přiblížil k tématu, které je pro něj citlivé nebo choulostivé, a že není připraven, naladěn, ochoten nebo schopen toto téma otevřít a sdílet s ostatními. Má plné právo říci "stop".

Ve skupině se nelze obejít bez základních pravidel společenského soužití. Především jde právě o respekt k soukromí, intimitě a autonomii každého z členů skupiny. Nehodnotíme, výroky druhých, snažíme se o empatii a porozumění.

• Dodržujeme skupinová pravidla, jako jsou: pravidelná docházku, dochvilnost, včasnou omluvu ze závažných důvodů, dodržování skupinou dohodnutých úkolů..

Kontakt: info@optiforlife.com nebo +420 775 660 534​

t t

oblicej.jpg

Theodora Toulcová

Vítejte na webu věnovaném terapii OptiForLife. Pokud vás trápí choroba, psychické problémy nebo třeba nedostatek energie či smyslu života a ne a ne se to zlepšit, zkuste to ještě se mnou. Všechna tato trápení vám mohu pomoci zmírnit, nebo se jich zcela zbavit. Půjdeme spolu přímo na dřeň, kde odstraníme podstaty problémů. Z toho nám vzejde fyzické uzdravení a zdravé sebepojetí.

Provázet ke zdraví a existenciální pohodě je mým zaměstnáním a životní náplní již řadu let. Pomohla jsem klientům z celého světa, od, nebo ke všemu možnému, od 0 do 93 let věku. Na ničem jiném nezáleží, než na vašem rozhodnutí najít a změnit to, co vám evidentně škodí. Pak nic nebrání v rychlé a relativně pohodlné cestě k sobě samému, ke štěstí, prosperitě a klidu.

Více informací

Komentáře a příběhy klientů

Dívka patnáctiletá
Přivedla mne mamka po skoro ročním užívání antidepesiv. Byla jsem odevzdaná nicotě a dvakrát se pokusila zemřít. Psychiatra se usmívala a od...
Julián
Jo, nevěřil bych, že něco tak moc jednoduchého mi může tak moc pomoci! Sedím u Dorka v křesle se zavřenýma očima a jsem schopen komunikovat se svým...

Všechny komentáře

Dosyta a s chutí:

S námi se najíte nejlépe

Známé úsloví „Jste to, co jíte“ skrývá hlubokou pravdu. Vyvážená strava je základní pilíř fyzického zdraví a nutnou podmínkou úspěšné změny životního stylu. Jelikož jsou regály supermarketů plné éčkami přesycených průmyslově zpracovaných „mrtvých“ potravin, rozhodli jsme vytvořit vlastní sortiment superzdravých a chutných jídel. Nemůžete se obejít bez pečiva? Pak si dopřejte kvalitu a ochutnejte naše lahodné houstičky...

Naše výrobky

OptiClub

Naše přístupy nejsou omezovány limity současného světa, proto naše terapie přesahuje hranice moderní medicíny. V OptiClubu získáte klíč do vašeho světa neomezených možností!

Klienti terapie OptiForLife se automaticky stávají členy OptiClubu. V rámci klubu setrvávají nadále po kompletním dokončení terapie. Jsou seznamováni s novinkami v Optimální o. s. a OFL, mají nárok na odběry aktuálního sortimentu OptiBalíku i bezplatné poradentství po telefonu. Členství v OptiClubu je nepřenosné a nelze jej nabýt jinak, nežli je uvedeno zde. Členství v OptiClubu je bezplatné a doživotní, pakliže se jej sám člen nerozhodne ukončit.

Obsah OptiBalíku* je připravován individuálně a určen pouze členům OptiClubu.

Více o OptiClubu

Created by: RJwebdesign