Nastupte cestu k zdravému já

Proč se stát mým klientem?

Cítíte, že se potřebujete hnout z místa, mnoho změnit a nevíte zdali je to opodstatněné, nebo si ze zoufalství vymýšlíte, abyste unikli systému a realitě, do které jste momentálně vrženi? Máte problémy se zdravím nebo čelíte chmurám psychického rázu a chcete to změnit? Máte strach že už umíráte? Jste na správné adrese, kde se můžete s klidem svěřit a začít hledat východisko. Prostřednictvím Opti terapeutického přístupu vám ráda pomohu zbavit se veškerých patálií. Často měníme i verdikty autorit - nepolepšitelné, neléčitelné a podobně. Jak je to možné? Opti přístup, který jsem připravila, stále jej ladím a aktualizuji, je ve své podstatě dokonalým a nic neopomíjejícím způsobem péče a léčby, jak duše, tak fyzického těla. Krom samotné Opti terapie poskytuji souběžnou nebo následnou péči k oficiální medicínské léčbě. Díky dlouholetým zkušenostem dokáži vybrat a zajistit individuální komplexní péči se vším všudy. Klientům zprostředkuji pomoc u pečlivě vybraných kolegů všech pomáhajících profesí a léčbu v rámci klasické medicíny.

Jsem sama za sebe, nepatřím do žádného týmu ani nepropaguji produkty. Nečelím tak tlakům z venčí a nejsem nucena vybírat z předem daných metodik či postupů. Zodpovídám se tak sobě a svému klientovi. Vždy postupuji, jako by to bylo poprvé! Obezřetně a s velkou péčí přistupuji ke každému člověku a jeho příběhu. Pak nemůžeme udělat chybu v postupu a výběru spolupráce.

Do listopadu 2017 jsem externě pracovala jako psychosomatický poradce a dětský herní psychoterapeut pro kliniky www.endala.czwww.rmacentrum.cz a v týmu www.opravdovost.cz. Zkušenosti předávám kolegům z pomáhajících profesí na supervizích, workshopech a individuálně. Sama pracuji pod supervizí a fakticky dennodenně se vzdělávám. Život je nepřetržitý pohyb kupředu, takže ze včera pokračujeme jen s potřebným a ověřeným.

Častou nespokojenost pacientů se zdravotnictvím vidím v tom, že moderní medicína se v rámci velkého pokroku nevyhnutelně rozštěpila na odborné specializace, ve kterých dosahuje výborných výsledků, ale zákonitě ztrácí ze zřetele celek. Obrazně řečeno, lékař věnuje všechnu svoji pozornost nádoru, nikoliv člověku, který jím trpí. Není výjimkou, že medikace se navzájem vylučují, nebo že léčba má neúnosné vedlejší účinky. Má péče komplexně doplňuje, zkvalitňuje či nahrazuje to, čemu se nám v současném systému nedostává. V tom jsem s Opti jedinečná.

Většinou spolupracuji s lidmi a s dětmi s problémy, o to více mne těší, když se mohu věnovat i prevenci, klientům, kteří cítí, že na těle i duši je vždy co vylepšit, přestože jsou zatím zdraví. Chcete-li vykročit na cestu k plnému životu, nebo se ještě na něco zeptat, domluvte si se mnou schůzku přes kontaktní formulář

Sekretariát Opti: e-mail: optiforlife@optiforlife.com tel: +420 774 888 534

nebo přímo na mne: theodora@optiforlife.com tel: +420 775 660 534

  • Noví klienti ke mně připlouvají na vlnách internetu (jako třeba vy :-) ) nebo přichází:
    • na osobní doporučení stávajících klientů, členů OptiClubu
    • na doporučení bývalých kolegů

Ceny poradenství, kurzů a terapie jsou tvořeny individuálně.

Informativně:

Sazba za jednorázovou schůzku je 1600 Kč, za minimálně 50ti minutovou konzultaci či psychoterapeutické sezení. Záleží na konkrétním případu, denní době a i na délce předpokládané spolupráce, pro kterou se rozhodnete. Balíček základní komplexní 3 měsíční terapie OFY závažných onemocnění je od 16 000 Kč. Skupinová komplexní terapie či poradenství jsou od 6 000 Kč. Další nabízené aktivity (semináře, kurzy, terapeutické skupiny) najdete v sekci Akce. Na možnosti individuálního řešení platby při momentální finanční tísni se lze dotázat :-)

Kde je problém, tam je řešení

Poradenství pro ženy

Zabývá se péčí o duševní pohodu a zdraví. Pomůže vám dosáhnout optimálního stavu a ideálního psychického rozpoložení. Nejprospěšnější je tehdy, kdy ještě nedošlo ke krizi, onemocnění či ke hlubokým depresím. Přijďte, kdykoliv z nějakého důvodu nejste ve své kůži, jste v nesnázích a racionálně přestáváte fungovat, nevíte kudy kam a prostě byste se chtěli cítit lehce a bezstarostně jako před tím a nebo snad lépe, nežli kdy před tím!

sunset-97056-1920.jpg Více informací

Psychosomatické poradenství

Komplexní a účinná terapie vede k rychlému zlepšení zdravotního stavu a psychického rozpoložení. Vychází z principu rovnovážné péče o fyzickou i psychickou stránku člověka. Můžete mít dokonalé tělo, ale pokud vás něco trápí, budete se cítit mizerně. Naopak můžete překypovat veselou a bezstarostnou povahou, máte-li však nadváhu, jste z formy a vyjít pár schodů pro vás představuje vysilující muka, jste od optimálního rozpoložení podobně daleko. Pouze díky harmonizaci všech složek vaší bytosti dosáhnete kýženého klidu a zdraví.

psychosomatie-stred.jpg Více informací

Psychoterapie pro děti

Rogersovská nedirektivní terapie hrou je citlivá a funkční dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, stane se díky Vám sebou samým, což je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání.

girls-529013.jpg Více informací

U nás v Opti

Created by: RJwebdesign