Má terapie bude i vaším šálkem čaje

Theodora Toulcová

Souzním s Hippokratovým poznatkem: "Navštívil-li si lékaře a neulevilo-li se ti po rozhovoru s ním, nehovořil si s lékařem." To je platné pro všechny pomáhající profese. Pracuji tak, abyste pocítili úlevu hned po prvním promluvě se mnou, ať je to osobně, telefonem nebo třeba Skypem.

Rozhodnete-li se pro spolupráci se mnou, již v našich prvních společných minutách připravíme plány k okamžité realizaci. Nenecháme se zdržovat nepodstatnými záležitostmi. U mne se nedočkáte falečné zprávy nebo populistických tvrzení. Nezastupuji žádnou organizaci ani prodejce, ale jen vás a vás také chráním před vnějšími vlivy, které vám ubližují. Pohybujeme se v rámci absolutní pravdy a existenciální podstaty člověka, proto nemůžeme pochybit!

Pozitivní výsledky v rámci komplexní podpůrné péče se dostavují okamžitě a dennodenně se prohlubují a rozvíjí. Děláte-li vše s určitým nadšením a jakoby to bylo poprvé, nemůžete vyhořet, zklamat se, chybovat... Tehdy zjistíte nejvíce o sobě samém a také o své interakci s okolním světem. Souběžně s psychickou podporou a změnou sebepojetí se zabýváme terapií v rámci výživy a úpravy životního stylu, čímž si podpoříte fyzické i psychické zdraví.

Nežli se ze mne vyloupl terapeut psycho-somatik, studovala jsem na několika fakultách UK a účastnila se sympózií a studijních pobytů. Absolvovala jsem vzdělávací programy a kurzy osobnostního růstu, ze kterých jsou nejvíce důležité: provázení Focusing, dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA – Carla Rogerse a dětská nedirektivní psychoterapie hrou.

Práci odvádím nad rámec praxe terapeuta, jak jsme ve společnosti doposud zvyklí. K tomu mi bezesporu dopomáhá vzdělání z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociální práce, religionistiky, teologie a zejména filosofie, ve kterém soustavně pokračuji. S přírodovědným, medicínským, dietologickým a fyzioterapeutickým vzděláváním jsem začínala (od svých 16 let) a tvoří pevnou základnu pro nadstavbu - přístup Opti v praxi. Život je pohyb a věčná změna. Tu si se mnou šetrně osvojíte zvládat. Opti je nikdy nekončící práce, díky které přicházím stále na přijatelnější možnosti, jak co udělat či vysvětlit, protože vše se vším souvisí!

Myslím, že nejhorším prohřeškem vůči člověku a jeho rozsáhlému zájmu - vědě, je specializace. Přes její prizma nevnímáme podstatné. Žít, pracovat, existovat nelze specializovaně, podle návodu čí zvyklostí, ale skutečně. To "něco speciálního" je fajn umět v rámci zapojení se do systému a přiložení kolečka do hodinového strojku civilizované společnosti. K čemu jsou nám kolečka bez hodináře, který je uvede v život? Najmete-li si mne, jako průvodce (většinou několika měsíční změny své životní dráhy), získáte bezvýjimečného arbitra terapie - poradce a průvodce celkové péče o sebe, kterému nic neunikne. Terapeutickým účinkem nejsou metody ani pravidla, ale upřímný tvořivý vztah mezi vámi a terapeutem. Proto to bezvýhradně funguje.

Jsem akceptující, empatická, bystrá a kongruentní filantropka, takže si jistě padneme do noty!

12
12 let v oboru
2200
více než 2200 klientů
120
přes 120 absolvovaných vysokoškolských kurzů
20
přes 20 osobnostních a terapeutických kurzů

Jak vám mohu pomoci?

Moje úloha vůči vám spočívá v asistenci, abyste našli cestu, jak pomoci sami sobě. Odhalujeme vaše zdroje a hodnoty, jak získané tak vrozené, posunujeme hranice ve váš prospěch a ve prospěch vašeho počínání. Jsem průvodkyní, nikoliv managerem! Direktivitu uplatňujeme, pokud to vyžadujete vy. Rychle pochopíte, co potřebujete, tak jako všichni před vámi. Sami sobě jsme jedinečným expertem a "neklape-li nám to v životě" buď o tom nevíme a nebo nevíme, jak na to. Lidské tělo a síla psychiky jsou společně natolik mocné, že je jen málo stavů, které by nedokázaly zvrátit. Váš život bude ve vaší režii!

Moji klienti často řeší psychickou nepohodu či tíživé mezilidské vztahy, trápí je deprese a existenciální úzkost. Někteří bojují s civilizačními neduhy a chorobami. Stává se, že nad nimi společnost či diagnostika vyřkly ortel. Sami se však chcete přesvědčit, zdali tomu tak je! Možná dokážete nepřízeň zvrátit ve svůj prospěch.

Nechcete-li pasivně ležet a brát prášky, provedu vás procesem, jak na to. Využijeme unikátní terapeutický přístup Opti, jehož prostřednictvím se stanete iniciátorem ozdravného procesu. Je to jednoduché: Zdraví je normální stav, nemoc je vzniklá porucha. Pokud jsou ještě kapacity k reverznímu procesu, najdeme je, posílíme a nemoci se zbavíme zrovna tak, jak přišla. Jde to výrazně rychleji, protože je to proces komplexní, vědomý a cílený. Nic neopomíjíme!

Podstatou přístupu je respekt ke skutečnosti, že každý člověk je unikát. Proto ne „obecná metoda“, ale individuální přístup OptiForLife. Ne universální moudra, se kterými jsme se již tolikrát a přesto zbytečně setkali, ale vlastní prožitky, zvnitřnění a vhled. Toto je jediná možná cesta k sobě, tedy ke skutečné podstatě zdraví.

Jak vlastně takové psychosomatické poradenství probíhá?

U mě je to formou psychoterapeutického rozhovoru, navázání vztahu s klientem a sdílení poznatků. Psychická podpora cíleného odbourání škodlivým návykům a stereotypům, jsou na cestě k optimální kondici nezbytné! Práci na sobě se nevyhneme. Východiskem je váš aktuální stav, abychom posléze společně nalezli optimální řešení v podobě individuálního ozdravného programu – se kterým se pak již s lehkostí naučíte nakládat.

V mé péči najdete cestu ke spokojenějšímu zdravému životu. Už nebloudíte v bludišti, nalezli jste cestu ven. Jakým tempem se po ní vydáte, bude na vás. Brzy vše zvládnete sami, beze mě. Do bludiště se již nevracíte, protože nemáte proč – jste sami sebou, zdraví a už víte, jak si jej udržet. V kontaktu zůstáváme na bázi kolegiality či přátelství a vzájemné výměny informací v rámci OptiClubu.

Kde je problém, tam je řešení

Psychoterapeutické poradenství

Zabývá se péčí o duševní pohodu a zdraví. Pomůže vám dosáhnout optimálního stavu a ideálního psychického rozpoložení. Nejprospěšnější je tehdy, kdy ještě nedošlo ke krizi, onemocnění či ke hlubokým depresím. Přijďte, kdykoliv z nějakého důvodu nejste ve své kůži, jste v nesnázích a racionálně přestáváte fungovat, nevíte kudy kam a prostě byste se chtěli cítit lehce a bezstarostně jako před tím a nebo snad lépe, nežli kdy před tím!

sunset-97056-1920.jpg Více informací

Psychosomatické poradenství

Komplexní a účinná terapie vede k rychlému zlepšení zdravotního stavu a psychického rozpoložení. Vychází z principu rovnovážné péče o fyzickou i psychickou stránku člověka. Můžete mít dokonalé tělo, ale pokud vás něco trápí, budete se cítit mizerně. Naopak můžete překypovat veselou a bezstarostnou povahou, máte-li však nadváhu, jste z formy a vyjít pár schodů pro vás představuje vysilující muka, jste od optimálního rozpoložení podobně daleko. Pouze díky harmonizaci všech složek vaší bytosti dosáhnete kýženého klidu a zdraví.

psychosomatie-stred.jpg Více informací

Psychoterapie pro děti

Rogersovská nedirektivní terapie hrou je citlivá a funkční dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, stane se díky Vám sebou samým, což je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání.

girls-529013.jpg Více informací
Created by: RJwebdesign