Má terapie bude i vaším šálkem čaje

Theodora Toulcová

Vítejte na webu věnovaném terapii OptiForLife. Pokud jste sem zavítali cíleně, znamená to, že vás něco trápí: Choroba, psychické problémy nebo třeba nedostatek energie (či smyslu života...). Všechna tato trápení vám mohu pomoci zmírnit, nebo se jich zcela zbavit. Sama souzním s Hippokratovým rčením: "Navštívil-li si lékaře a neulevilo-li se ti po rozhovoru s ním, nehovořil si s lékařem." Pracuji tak, abyste ucítili úlevu hned po prvním povídání se mnou, ať je to osobně, telefonem nebo třeba Skypem.

Provázet vás, ke zdraví a existenciální pohodě je mým smyslem života a s velkou pokorou i zaměstnáním. Společně odhalíme vaše skutečné JÁ. Naučíme se s ním naplno existovat nejen v sobě samém, ale také v okolním světě. Terapii v rámci výživy, úpravy životního stylu, psychického zdraví a pohody, se věnuji již řadu let, kdy pomáhám klientům z celého světa.

V rámci průpravy terapeuta psychosomatika jsem studovala na několika fakultách UK, účastnila se sympózií a studijních pobytů. Absolvovala jsem vzdělávací programy a kurzy osobnostního růstu, ze kterých jsou nejvíce důležité: provázení Focusing, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA – Carla Rogerse a dětské nedirektivní psychoterapie hrou.

Práci odvádím nad rámec praxe terapeuta, jak jsme ve společnosti doposud zvyklí. K tomu mi bezesporu dopomáhá vzdělání z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociální práce, religionistiky, teologie a zejména filosofie, ve kterém soustavně pokračuji a na jehož bázi rozvíjím své hypotézy, založené na výsledcích z praxe. S přírodovědným, medicínským, dietologickým a fyzioterapeutickým vzděláváním jsem začínala a tvoří základ pro nadstavbu - přístup Opti.

Jsem akceptující, empatická, bystrá a kongruentní filantropka, takže si jistě padneme do noty!

12
12 let v oboru
2200
více než 2200 klientů
120
přes 120 absolvovaných vysokoškolských kurzů
20
přes 20 osobnostních a terapeutických kurzů

Jak vám mohu pomoci?

Moje úloha spočívá v tom, že vás naučím, jak pomoci sami sobě. Lidské tělo a síla ducha jsou společně natolik mocné, že je jen málo stavů, které by nedokázaly zvrátit. Váš život je ve vaší režii.

Moji klienti často řeší nadváhu, alergie, psychickou nepohodu či tíživé mezilidské vztahy, trápí je deprese a existenciální úzkost. Někteří bojují s rakovinou a dalšími civilizačními neduhy. Stává se, že nad nimi společnost či moderní medicína vyřkla ortel: BEZNADĚJNÍ/NELÉČITELNÍ. Pojďme společně dokázat opak, tak jako již mnozí před vámi.

Využívám vlastní unikátní komplexní terapeutický přístup: Opti. Na rozdíl od direktivní a pasivní klasické léčby zde budete aktivním prvkem léčebného procesu. Nestačí ležet a brát prášky, uzdravit se musíte chtít především vy sami. Provedu vás procesem, jak na to.

Podstatou přístupu je respekt ke skutečnosti, že každý člověk je unikát. Proto ne „obecná metoda“, ale individuální přístup OptiForLife. Ne universální moudra se kterými jsme se již tolikrát a přesto zbytečně setkali, ale vlastní prožitky, zvnitřnění a skutečný vhled. Toto je jediná možná cesta k sobě a ke skutečné podstatě zdraví.

Jak vlastně takové psychosomatické poradenství probíhá?

U mě je to formou psychoterapeutického rozhovoru, navázání vztahu s klientem a sdílení poznatků. Psychická podpora cíleného boje proti škodlivým návykům a stereotypům, jsou na cestě k optimální kondici nezbytné. Nejprve je třeba rozpoznat váš komplexní aktuální stav, abychom posléze společně nalezli optimální řešení v podobě individuálního ozdravného programu – s tím se pak již s lehkostí naučíte nakládat.

V mé péči najdete cestu ke spokojenějšímu zdravému životu. Jakým tempem se po ní vydáte, to už bude na vás. Jako byste doposud bloudili v bludišti. Společně nalezneme vaši cestu z bludiště ven. Každý máme svoji, specifickou, jen je třeba vědět, kudy se vydat!

Záhy vše zvládnete už sami, beze mě. Do bludiště se již nevracíte, protože nemáte proč – jste zdraví, jste sami sebou. Se mnou pak zůstáváte v kontaktu již na bázi kolegiality či přátelství a vzájemné výměny informací v rámci OptiClubu.

Kde je život, tam je naděje

Psychoterapeutické poradenství

Zabývá se péčí o duševní pohodu a zdraví. Pomůže vám dosáhnout optimálního stavu a ideálního psychického rozpoložení. Nejprospěšnější je tehdy, kdy ještě nedošlo ke krizi, onemocnění či ke hlubokým depresím. Přijďte, kdykoliv z nějakého důvodu nejste ve své kůži, jste v nesnázích a racionálně přestáváte fungovat, nevíte kudy kam a prostě byste se chtěli cítit lehce a bezstarostně jako před tím a nebo snad lépe, nežli kdy před tím!

sunset-97056-1920.jpg Více informací

Psychosomatické poradenství

Komplexní a účinná terapie vede k rychlému zlepšení zdravotního stavu a psychického rozpoložení. Vychází z principu rovnovážné péče o fyzickou i psychickou stránku člověka. Můžete mít dokonalé tělo, ale pokud vás něco trápí, budete se cítit mizerně. Naopak můžete překypovat veselou a bezstarostnou povahou, máte-li však nadváhu, jste z formy a vyjít pár schodů pro vás představuje vysilující muka, jste od optimálního rozpoložení podobně daleko. Pouze díky harmonizaci všech složek vaší bytosti dosáhnete kýženého klidu a zdraví.

psychosomatie-stred.jpg Více informací

Psychoterapie pro děti

Rogersovská nedirektivní terapie hrou je citlivá a funkční dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, stane se díky Vám sebou samým, což je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání.

girls-529013.jpg Více informací
Created by: RJwebdesign