Má terapie bude i vaším šálkem čaje

Theodora Toulcová

Optimální = z latiny znamená to nejlepší možné, reálně a nejlépe hned. "Chci-li cokoliv změnit, musím začít u sebe", to jsme už slyšeli. Je to však jinak: Nelze nic změnit, aniž bych to byl já sám! Právě to "jinak" myslet a sebe-pojímat je naším úkolem zajistit a využít. Jde o proces optimalizace člověka, pro každého individuálně, právě teď, v systému a v prostředí, ve kterém se nachází. Měníme vše, co je možné, aby nám bylo lépe a lépe, v každodenním životě či při hledání momentálně ztraceného zdraví. Opti lehkost bytí se dostavuje záhy a je nejen snesitelná, též vítaná a okouzlující!

Zastupuji jen Vás a Vás také chráním před vnějšími vlivy, které ubližují, nežli to začnete dělat sami. Jen Vy jste svým expertem, Vy jediní víte, co potřebujete a chcete doopravdy. Já jsem průvodce, který Vám pomůže nastoupit na Vaši cestu. Jelikož spolupracujeme v rámci autentického prožívání a na existenciální podstatě člověka, nemůžeme pochybit! Výsledkem je převzetí zodpovědnosti za sebe, což je klíčem ke štěstí a prosperitě.

I při onemocnění se vše zlepší, pokud fyzickému tělu zbývají alespoň nepatrné kapacity k regeneraci. Zdrojem veškerých zdravotních problémů a většiny nepříjemností provázejících náš život, je nesprávné sebepojetí - nezdravý vztah k sobě. Rozhodující pro zahájení procesu je, že Vy si změnu přejete. Nic jiného ke spolupráci nepotřebujeme, není jiných podmínek, lze začít.

Souzním s Hippokratovým poznatkem: "Navštívil-li si lékaře a neulevilo-li se ti po rozhovoru s ním, nehovořil si s lékařem." To je platné pro všechny pomáhající profese. Pracuji tak, abyste pocítili úlevu hned po prvním promluvě se mnou, ať je to osobně, přes internet, nebo telefonem.

14
let v oboru psychosomatiky
22000
hodin kontaktu s klienty
220
spokojených párů a rodin
31
"úprků hrobníkovi z lopaty"

Přednosti spolupráce se mnou

Když se člověk rozhodne k závažnému životnímu kroku, zbavit se neduhů a tíživých stavů, nebude u mě čekat týdny na přijetí. V co nejkratším možném čase zhodnotíme situaci a do dalšího dne připravíme plány k okamžité realizaci. Nenecháme se zdržovat nepodstatnými záležitostmi.

Naše společné pozitivní výsledky v rámci komplexní podpůrné péče se dostavují okamžitě a dennodenně se prohlubují a rozvíjí. "Děláš-li vše s nadšením a jakoby to bylo poprvé, nemůžeš vyhořet, zklamat se, chybovat..."

Tehdy zjistíte nejvíce o sobě samém a také o své interakci s okolním světem. Souběžně s psychickou podporou a změnou sebepojetí se zabýváme terapií v rámci výživy a úpravy životního stylu, čímž si podpoříte a udržíte fyzické i psychické zdraví. K dobrému se obrátí i veškeré vztahy, protože Váš vztah k sobě samému se mění k lepšímu.

Práci odvádím nad rámec praxe terapeuta, jak je dosud známé. K tomu mi bezesporu dopomáhají nadstandardní znalosti, talent a praktické zkušenosti, díky kterým jsem stvořila a využívám komplexní terapeutický OptiPřístup, zcela přelomový a bezkonkurenčně účinný.

Jsem akceptující, empatická, bystrá a kongruentní filantropka, takže si jistě padneme do noty!

Proč Opti pomáhá?

Moje úloha vůči klientovi spočívá v asistenci, aby našel cestu, jak pomoci sám sobě. Odhalujeme zdroje a hodnoty, jak získané tak vrozené, posunujeme hranice v klientův prospěch a ve prospěch jeho počínání. Jsem zrcadlem, průvodkyní, nikoliv managerem! Direktivitu uplatňujeme, pokud to vyžadujete klient. To je přechodný stav, klient rychle pochopí, co potřebuje a aplikuje to již rád, sám za sebe. Ohleduplné jednání a zdravá "sebeláska" se stává samozřejmostí.

Sami sobě jsme jedinečným expertem a "neklape-li nám to v životě" buď si neuvědomujeme kde je problém a nebo nevíme, jak na to. Lidské tělo a síla psychiky jsou společně natolik mocné, že je jen málo stavů, které by nedokázaly zvrátit. Váš život bude ve vaší režii!

Moji klienti často řeší psychickou nepohodu či tíživé mezilidské vztahy, trápí je deprese a existenciální úzkost. Někteří bojují s civilizačními neduhy a chorobami. Stává se, že nad nimi společnost či diagnostik vyřkly ortel. Sami se však chcete přesvědčit, zdali tomu tak je! Možná dokážete nepřízeň zvrátit ve svůj prospěch.

Nechcete-li pasivně ležet a brát prášky, provedu vás procesem, jak na to. Využijeme unikátní terapeutický přístup Opti, jehož prostřednictvím se stanete iniciátorem ozdravného procesu. Je to jednoduché: Zdraví je normální stav, nemoc je jen jeho absence, vzniklá porucha. Pokud jsou ještě kapacity k reverznímu procesu, najdeme je, posílíme a nemoci se zbavíme zrovna tak, jak přišla. Jde to výrazně rychleji, protože je to proces komplexní, vědomý a cílený. Nic neopomíjíme!

Podstatou přístupu je respekt ke skutečnosti, že každý člověk je unikát. Proto ne „obecná metoda“, ale individuální přístup OptiForLife. Ne universální moudra, se kterými jsme se již tolikrát a přesto zbytečně setkali, ale vlastní prožitky, zvnitřnění a vhled. Toto je jediná možná cesta k sobě, tedy ke skutečné podstatě zdraví.

Četba, sledování filmů a přednášek nás oslovuje pouze na vědomé úrovni. To nemá nic společného s OptiPřístupem - s popravdovou životní změnou. K té vede dialog a pohyb, nikoliv statika a memorování. Jen skutečným prožitkem nalezneš sebe sama a osvobodíš se z pout minulosti.

Jak vlastně takové psychosomatické poradenství probíhá?

U mě je to formou psychoterapeutického rozhovoru, navázání vztahu s klientem a sdílení poznatků. Psychická podpora cíleného odbourání škodlivých návyků a stereotypů, je na cestě k optimální kondici nezbytná! Práci na sobě se nevyhneme. Východiskem je váš aktuální stav, abychom posléze společně nalezli optimální řešení v podobě individuálního ozdravného programu – se kterým se pak již s lehkostí naučíte nakládat.

V mé péči najdete cestu ke spokojenějšímu zdravému životu. Už nebloudíte v bludišti, nalezli jste cestu ven. Jakým tempem se po ní vydáte, bude na vás. Brzy vše zvládnete sami, beze mě. Do bludiště se již nevracíte, protože nemáte proč – jste sami sebou - zdraví a už víte, jak si jej udržet. V kontaktu zůstáváme na bázi kolegiality či přátelství a vzájemné výměny informací v rámci OptiClubu.

O mně

Moji cestu k "terapeutovi psycho-somatikovi" lemují mezníky studia na několika fakultách UK a účastnila se sympózií a studijních pobytů. Absolvovala jsem vzdělávací programy a kurzy osobnostního růstu, ze kterých jsou nejvíce důležité: provázení Focusing, dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA – Carla Rogerse a dětská nedirektivní psychoterapie hrou.

Vzdělání mám z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociální práce, religionistiky, teologie a zejména filosofie, ve kterém soustavně pokračuji. S přírodovědným, medicínským, dietologickým a fyzioterapeutickým vzděláváním jsem začínala (od svých 16 let) a tvoří pevnou základnu pro nadstavbu - přístupu Opti v praxi.

Vím, že život je pohyb a věčná změna. Tu si se mnou klient šetrně osvojí zvládat. Opti je nikdy nekončící práce, díky které přicházím stále na přijatelnější možnosti, jak co udělat či vysvětlit, protože vše se vším souvisí a já dokáži i jemné nuance bezpečně rozpoznat.

Vracíme se společně zpět ke zdrojům z ranného životního období, omládneme se znovu objeveným nadšením, bezprostředností, zvědavostí a chutí se učit a pátrat po novém, po tom, co obohatí a nabije. Tendeci zdravého růstu a věčného pokroku máme v sobě danou z podstaty existence našeho druhu. Ztratili jsme ji v průběhu života a každý máme svoji cestu, jak se k ní dostat a pozdvihnout ji opět do akce :-)

Myslím, že nejhorším prohřeškem vůči člověku a jeho rozsáhlému zájmu - vědě, je specializace. Přes její prizma nevnímáme podstatné. Žít, pracovat, existovat nelze specializovaně, podle návodu či zvyklostí, ale skutečně, autenticky - tady a teď. To člověku chybí a proto chřadne a churaví. Od toho se odvíjí stav celého lidského společenství.

To "něco speciálního" je fajn umět, v rámci zapojení se do systému a přiložení kolečka do hodinového strojku civilizované společnosti. K čemu jsou nám kolečka bez hodináře, který je uvede v život? Najmete-li si mne, jako průvodce (většinou několikaměsíční změny své životní dráhy, svého sebepojetí), získáte bezvýjimečného arbitra terapie - poradce a průvodce celkové péče o sebe. Společne nám nic neunikne. Terapeutickým účinkem nejsou metody ani pravidla, ale upřímný tvořivý vztah mezi klientem a terapeutem, což bezvýhradně funguje.

Kde je problém, tam je řešení

Poradenství pro ženy

Zabývá se péčí o duševní pohodu a zdraví. Pomůže vám dosáhnout optimálního stavu a ideálního psychického rozpoložení. Nejprospěšnější je tehdy, kdy ještě nedošlo ke krizi, onemocnění či ke hlubokým depresím. Přijďte, kdykoliv z nějakého důvodu nejste ve své kůži, jste v nesnázích a racionálně přestáváte fungovat, nevíte kudy kam a prostě byste se chtěli cítit lehce a bezstarostně jako před tím a nebo snad lépe, nežli kdy před tím!

sunset-97056-1920.jpg Více informací

Psychosomatické poradenství

Komplexní a účinná terapie vede k rychlému zlepšení zdravotního stavu a psychického rozpoložení. Vychází z principu rovnovážné péče o fyzickou i psychickou stránku člověka. Můžete mít dokonalé tělo, ale pokud vás něco trápí, budete se cítit mizerně. Naopak můžete překypovat veselou a bezstarostnou povahou, máte-li však nadváhu, jste z formy a vyjít pár schodů pro vás představuje vysilující muka, jste od optimálního rozpoložení podobně daleko. Pouze díky harmonizaci všech složek vaší bytosti dosáhnete kýženého klidu a zdraví.

psychosomatie-stred.jpg Více informací

Psychoterapie pro děti

Rogersovská nedirektivní terapie hrou je citlivá a funkční dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, stane se díky Vám sebou samým, což je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání.

girls-529013.jpg Více informací
Created by: RJwebdesign