Čím dříve, tím lépe, ale nikdy není pozdě...

Psychoterapie pro děti

Terapie hrou je citlivá a naprosto funkční, přesto stále neznámá dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. 

Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, zprostředkujete mu to, co mu sami dát nemůžete z podstaty rodičovského postavení. Dítě se v prostředí herny a v unikátním vztahu s terapeutem stává sebou samým - čím mladší, tím snáze a rychleji. Mít doma "kongruentní dítě" je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání. Vybavit takto své dítě do života, je doslova k nezaplacení :-)

Nedirektivní psychoterapii hrou využijete pro sebe a své dítě, když...

  • mu chcete dopřát to nejlepší možné :-)
  • má problémy ve škole, při poruchách učení nebo soustředění
  • konflikty se sourozenci
  • problémy se vztahy s vrstevníky či potíže se sociálním přizpůsobením
  • prožívá tíživě dospívání
  • trpí emoční nestabilitou, psychomotorickým neklidem (v souvislosti s ADHD)
  • má psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, břicha, nebo poruchy vylučování či spánku) 
  • problémy se stravováním
  • trpí posttraumatickou stresovou poruchou vzhledem ke krizovým životním situacím (rozvod rodičů, nový partner rodiče, ztráta kamaráda, pocity selhání, chronické onemocnění, úmrtí blízké osoby nebo i zvířátka, ztráta smyslu...)
  • si myslíte, že potřebujete "opravit dítě". To bývá často spojené s výchovnými problémy v rodině. Ty terapeut záhy odhalí a společně s rodiči odstraní příčiny v terapii rodinné či individuální rodičovské. Děti jsou zrcátky rodiny a tak je velmi snadné a rychlé uvést záležitosti na správnou míru, ke spokojenosti všech zúčastněných.

Podmínky poskytnutí terapie

Důležité je vědět, že nedirektivní terapii hrou poskytujeme tehdy, kdy nedílnou součástí kontraktu je videozáznam každého setkání. To lze pouze s písemným souhlasem rodičů, který je součástí kontraktu. Záznamy jsou uchovávány do konce kontraktu a mohou být využity k supervizním a vědeckým účelům v rámci expertní psychoterapeutické komunity. Záznamy jsou prezentovány anonymně a jsou využity pouze pro výše uvedené potřeby, za účelem maximálního zkvalitní průběh a výsledku terapie. 
Terapeut má možnost se k záznamu vrátit, aby mohl odkrýt hlubší vrstvy počínání dítěte. Právě možnost rekapitulace klíčových momentů, je nenahraditelnou a nepostradatelnou součástí průběhu terapie. Záznamy nesloží ke shlédnutí rodičům, ani jiným osobám mino odbornou komunitu. 

Z řádu herny a komunikace s dítětem ohledně terapie

do herny přichází dítě bez svých hraček. Vše co je v herně, je mu k dispozici. Z herny si nic neodnáší. Oblíbí-li si dítě hračku, bude jí mít k dispozici znovu při příštím setkání. Výhodou je, že mu ji nikdo v čase jeho nepřítomnosti neodnese. Dítě se může v průběhu terapie ušpinit či namočit. Rodiče s sebou tedy vezmou kompletní náhradní oblečení, nebo před terapií převléknou dítě do herního oblečení. 
Rodič si dítě vyzvedne včas. Je to velmi důležité! Proto je vhodné, aby se rodič v době, kdy je dítě s terapeutem v herně, nevzdaloval daleko a nebyl závislý na dopravě, krom spolehlivé chůze pěšky. Rodič do herny nikdy nepřijde. Je to terapeutické prostředí pro klienta a jeho terapeuta.

Rodič si s dítětem o terapii povídá, pouze když dítě chce. Nevyptává se, nehodnotí, jen reflektuje pocity dítěte. Například: "...ano vidím, že se ti to opravdu líbilo", nebo "...skutečně jsi naštvaný!" Pokud dítě nechce na domluvenou schůzku, nijak to rodiče nekomentují, jen řeknou, že je to domluvené a že se do herny prostě jde. Pokud se rodič neorientuje v chování dítěte či ve výpovědích ohledně terapie, zeptá se terapeuta, nejčastěji po telefonu.

Nedirektivní dětská psychoterapie hrou

je obdobou psychoterapie PCA dospělých. Pro dospívající děti a mladé dospělé od 12 do 20 let, je vhodná písková terapie, nebo terapie pomocí psychoterapeutických karet k věku dítěte, které je též možné s NTH nebo s přístupem PCA kombinovat. V případě potřeby je možné poradenství, určené sourozencům, rodičům či prarodičům. Více podrobností lze nalézt v souvisejících článcích a nebo po poradě s terapeutem.

Rozsah a cena

Časová dotace je od krátkodobé intervence do 5 setkání, k léčbě náročných posttraumatických a psychosomatických stavů až do 6 měsíců z pravidla 1- 2 setkáními v týdnu. U obecné problematiky bývá průměr 10 - 20 setkání. Rozsah spolupráce nelze určit předem, jako objednávku, záleží na vývoji situace. Vždy jsme s rodiči v kontaktu a hledáme nejlepší společné řešení. Finanční rozpětí poskytnutí účelné pomoci je individuální, dle závažnosti stavu klienta. Balíčky dlouhodobější spolupráce jsou zvýhodněné.

Nezávazná konzultace

oblicej.jpg

Theodora Toulcová

Vítejte na webu věnovaném terapii OptiForLife. Pokud vás trápí choroba, psychické problémy nebo třeba nedostatek energie či smyslu života a ne a ne se to zlepšit, zkuste to ještě se mnou. Všechna tato trápení vám mohu pomoci zmírnit, nebo se jich zcela zbavit. Půjdeme spolu přímo na dřeň, kde odstraníme podstaty problémů. Z toho nám vzejde fyzické uzdravení a zdravé sebepojetí.

Provázet ke zdraví a existenciální pohodě je mým zaměstnáním a životní náplní již řadu let. Pomohla jsem klientům z celého světa, od, nebo ke všemu možnému, od 0 do 93 let věku. Na ničem jiném nezáleží, než na vašem rozhodnutí najít a změnit to, co vám evidentně škodí. Pak nic nebrání v rychlé a relativně pohodlné cestě k sobě samému, ke štěstí, prosperitě a klidu.

Více informací

Komentáře a příběhy klientů

Dívka patnáctiletá
Přivedla mne mamka po skoro ročním užívání antidepesiv. Byla jsem odevzdaná nicotě a dvakrát se pokusila zemřít. Psychiatra se usmívala a od...
Julián
Jo, nevěřil bych, že něco tak moc jednoduchého mi může tak moc pomoci! Sedím u Dorka v křesle se zavřenýma očima a jsem schopen komunikovat se svým...

Všechny komentáře

Dosyta a s chutí:

S námi se najíte nejlépe

Známé úsloví „Jste to, co jíte“ skrývá hlubokou pravdu. Vyvážená strava je základní pilíř fyzického zdraví a nutnou podmínkou úspěšné změny životního stylu. Jelikož jsou regály supermarketů plné éčkami přesycených průmyslově zpracovaných „mrtvých“ potravin, rozhodli jsme vytvořit vlastní sortiment superzdravých a chutných jídel. Nemůžete se obejít bez pečiva? Pak si dopřejte kvalitu a ochutnejte naše lahodné houstičky...

Naše výrobky

OptiClub

Naše přístupy nejsou omezovány limity současného světa, proto naše terapie přesahuje hranice moderní medicíny. V OptiClubu získáte klíč do vašeho světa neomezených možností!

Klienti terapie OptiForLife se automaticky stávají členy OptiClubu. V rámci klubu setrvávají nadále po kompletním dokončení terapie. Jsou seznamováni s novinkami v Optimální o. s. a OFL, mají nárok na odběry aktuálního sortimentu OptiBalíku i bezplatné poradentství po telefonu. Členství v OptiClubu je nepřenosné a nelze jej nabýt jinak, nežli je uvedeno zde. Členství v OptiClubu je bezplatné a doživotní, pakliže se jej sám člen nerozhodne ukončit.

Obsah OptiBalíku* je připravován individuálně a určen pouze členům OptiClubu.

Více o OptiClubu

Created by: RJwebdesign