Pro světlo v dětské duši

Psychoterapie pro děti

Terapie hrou je citlivá a funkční dětská psychoterapie, primárně určena dětem od 2 do 12 let. Vychází z humanistického nedirektivního směru psychoterapie Carla Rogerse a nedirektivní terapie hrou. Při práci s dítětem využíváme filozofii celostního přístupu. 

Umožníte-li svému dítěti nedirektivní terapii hrou, stane se díky Vám sebou samým, což je velmi osvobozující a ve skrze pozitivní pro všechny zúčastněné. Váš společný svět se změní k nepoznání a mnohdy již po prvním setkání.

Nedirektivní psychoterapii hrou využijete pro své dítě, když...

  • má problémy ve škole, při poruchách učení nebo soustředění
  • konflikty se sourozenci
  • problémy se vztahy s vrstevníky či potíže se sociálním přizpůsobením
  • prožívá tíživě dospívání
  • trpí emoční nestabilitou, psychomotorickým neklidem (v souvislosti s ADHD)
  • má psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, břicha, nebo poruchy vylučování či spánku) 
  • problémy se stravováním
  • trpí posttraumatickou stresovou poruchou vzhledem ke krizovým životním situacím (rozvod rodičů, nový partner rodiče, ztráta kamaráda, pocity selhání, chronické onemocnění, úmrtí blízké osoby nebo i zvířátka, ztráta smyslu...)

Podmínky poskytnutí terapie

Důležité je vědět, že nedirektivní terapii hrou poskytujeme tehdy, kdy nedílnou součástí kontraktu je videozáznam každého setkání. To lze pouze s písemným souhlasem rodičů, který je součástí kontraktu. Záznamy jsou uchovávány do konce kontraktu a mohou být využity k supervizním a vědeckým účelům v rámci expertní psychoterapeutické komunity. Záznamy jsou prezentovány anonymně a jsou využity pouze pro výše uvedené potřeby, za účelem maximálního zkvalitní průběh a výsledku terapie. 
Terapeut má možnost se k záznamu vrátit, aby mohl odkrýt hlubší vrstvy počínání dítěte. Právě možnost rekapitulace klíčových momentů, je nenahraditelnou a nepostradatelnou součástí průběhu terapie. Záznamy nesloží ke shlédnutí rodičům, ani jiným osobám mino odbornou komunitu. 

Z řádu herny

do herny přichází dítě bez svých hraček. Vše co je v herně, je mu k dispozici. Z herny si nic neodnáší. Oblíbí-li si dítě hračku, bude jí mít k dispozici znovu při příštím setkání. Výhodou je, že mu ji nikdo v čase jeho nepřítomnosti neodnese. Dítě se může v průběhu terapie ušpinit či namočit. Rodiče s sebou tedy vezmou kompletní náhradní oblečení, nebo před terapií převléknou dítě do herního oblečení. 
Rodič si dítě vyzvedne včas. Je to velmi důležité! Proto je vhodné, aby se rodič v době, kdy je dítě s terapeutem v herně, nevzdaloval daleko a nebyl závislý na dopravě, krom spolehlivé chůze pěšky.

Nedirektivní dětská psychoterapie hrou

je obdobou psychoterapie PCA dospělých. Pro dospívající děti a mladé dospělé od 12 do 20 let, je vhodná písková terapie, kterou je též možné s NTH nebo s přístupem PCA kombinovat. V případě potřeby je možné poradenství, které je určené sourozencům, rodičům či prarodičům. Více podrobností lze nalézt v souvisejících článcích a nebo po poradě s terapeutem.

Rozsah a cena

Časová dotace je od krátkodobé intervence do 5 setkání, k léčbě náročných posttraumatických a psychosomatických stavů okolo 6 měsíců z pravidla 1- 2 setkáními v týdnu. U obecné problematiky bývá průměr 10 - 20 setkání. Rozsah spolupráce nelze určit předem, jako objednávku, záleží na vývoji situace. Vždy jsme s rodiči v kontaktu a hledáme nejlepší společné řešení. Finanční rozpětí poskytnutí účelné pomoci je individuální, dle závažnosti stavu klienta. Pohybuje se od šesti až do několika desítek tisíc Kč. Cenu tvoříme individuálně, případ od případu.

Nezávazná konzultace

oblicej.jpg

Theodora Toulcová

Vítejte na webu věnovaném terapii OptiForLife. Pokud jste sem zavítali cíleně, znamená to, že vás něco trápí: Choroba, psychické problémy nebo třeba nedostatek energie (či smyslu života...). Všechna tato trápení vám mohu pomoci zmírnit, nebo se jich zcela zbavit.

Provázet vás, klienty, ke zdraví a existenční pohodě je mým zaměstnáním a životní náplní. Terapii v rámci výživy, změny životního stylu, psychického zdraví a pohody, se věnuji již řadu let. Za ty roky jsem pomohla klientům z celého světa.

Více informací

Komentáře spokojených klientů

Miluše Jelínková
Milá Dorko, dnes, na Tři krále, je tomu právě rok, co jsem na nádraží v Pardubicích do sluchátek od Vás uslyšela: "Okamžitě přestaňta jíst cukr a...
Václav
Dorko, zlatým písmem jsem si zanesl do diáře den, kdy jsem Vás potkal.

Všechny komentáře

Dosyta a s chutí:

S námi se najíte nejlépe

Známé úsloví „Jste to, co jíte“ skrývá hlubokou pravdu. Vyvážená strava je základní pilíř fyzického zdraví a nutnou podmínkou úspěšné změny životního stylu. Jelikož jsou regály supermarketů plné éčkami přesycených průmyslově zpracovaných „mrtvých“ potravin, rozhodli jsme vytvořit vlastní sortiment superzdravých a chutných jídel. Nemůžete se obejít bez pečiva? Pak si dopřejte kvalitu a ochutnejte naše lahodné houstičky...

Naše výrobky

OptiClub

Naše přístupy nejsou omezovány limity současného světa, proto naše terapie přesahuje hranice moderní medicíny. V OptiClubu získáte klíč do vašeho světa neomezených možností!

Klienti terapie OptiForLife se automaticky stávají členy OptiClubu. V rámci klubu setrvávají nadále po kompletním dokončení terapie. Jsou seznamováni s novinkami v Optimální o. s. a OFL, mají nárok na odběry aktuálního sortimentu OptiBalíku i bezplatné poradentství po telefonu. Členství v OptiClubu je nepřenosné a nelze jej nabýt jinak, nežli je uvedeno zde. Členství v OptiClubu je bezplatné a doživotní, pakliže se jej sám člen nerozhodne ukončit.

Obsah OptiBalíku* je připravován individuálně a určen pouze členům OptiClubu.

Více o OptiClubu

Created by: RJwebdesign